150 kr ︎ Tilføj til kurv
Casper Gisselmann Christiansen

Morgensolen


Digt

77 sider

Formgivning:
OVBIDAT

Omslag:
Mary Ann Cvahte

Tryk:
Toptryk Grafisk

Udgivelsesdato:
26. august 2022

ISBN 978-87-974032-0-4
Det er så helt ægte, hypertindrende kært.
     Lars Bukdahl, Weekendavisen


Bogen undersøger nogle intime, åbnende tilstande, hvor det gælder om at strække sig ind i det nære som en omsorgs- og opmærksomhedspraksis. Den omtrentligt sovende har med sin forsvarsløse blødhed en privilegeret adgang til dette, men det handler lige så meget om at gå vågent og aktivt ind i sensibilitet, vel at mærke som et middel til at overskride sig selv. At forvalte sin sårbarhed som et forbundethedens potentiale.
     Emma Hvidbak Grouleff, Standart

Digtsamlingen siger noget. Noget, der er langt mere komplekst end de hverdagsord, den bruger til at sige det med. Måske er det endnu en af samlingens styrker, at den er så hurtigt læst, at man orker at vende tilbage og genlæse den. Det er muligt at opleve den folde sig ud igen med sine flimrende billeder og lade dem tale ind i den sammenhæng, læseren befinder sig i.
     Frederik Schøler, Litteratursiden