Digte / Optegnelser / Breve

60 sider

Omslag: 
Clara Jetsmark

Tryk:
Toptryk Grafisk

Udgivelsesdato:
25. juni 2020

Oprindelig udgivelsesdato:
22. november 2019

ISBN 978-87-994016-8-0